Aktualności Forum Giełda Sprzęt Programy Strefa Gier Graffiti Publicystyka Teleport
 • ARexx w praktyce - część 4

04.07.2015 06:29, autor: Cholok
odsłon: 940, wersja PDF

Jakiś czas temu, w ramach potrzeby tworzenia filmików CDXL, napisałem skrypt ARexxa korzystający z dobrodziejstw kombajnu graficznego Adpro. Był to jednocześnie czas spędzony na nauce tego języka, ponieważ wcześniej go nie znałem. W związku z tym, chcę połączyć pożyteczne z nauką i dokładnie omówić ten skrypt. Korzysta on intensywnie z rozkazów Adpro, które są w pełni opisane w podręczniku do tego programu. Skrypt pod nazwą CreateXL wrzucamy do podkatalogu Commands2. Po uruchomieniu Adpro w okienku User Commands zobaczymy nazwę naszego skryptu. Po kliknięciu na przycisk skrypt uruchomi się. Rzecz jasna, wcześniej musi być uruchomiony RexxMast.

** Create CDXL movie from cell pictures
** This script requires ADPro v2.5.0 (or higher).

Każdy skrypt Arexxa musi zaczynać się komentarzem.

ADDRESS "ADPro"

Komenda ADDRESS ustawia aktualny port Arexxa, tutaj Adpro.

OPTIONS RESULTS

Każda funkcja Adpro zwraca wartość błędu do zmiennej nazwanej RC. Dzięki komendzie OPTIONS RESULTS, właściwa wartość funkcji przekazywana jest do zmiennej APDRO_RESULT. Dlatego też, musi to być jedna z pierwszych komend użyta w skryptach Adpro. Druga rzecz, to wartość ADPRO_RESULT może być niezdefiniowana, jeśli wartość RC jest różna od zera (wystąpił błąd), dlatego najpierw sprawdzamy wartość RC.

NL = '0A'X
SQ = '27'X /* ' */
DQ = '22'X /* " */
TRUE = 1
FALSE = 0

Tutaj definiujemy kilka zmiennych, niekoniecznie potrzebnych, ale często używanych w skryptach do Adpro. Liczba X oznacza liczbę w systemie hexadecymalnym.

ADPRO_TO_FRONT

Ta prosta komenda wyświetla ekran czy okno Adpro, jeśli było schowane.

TempDefaults ="T:TempADProDefaults"
SAVE_DEFAULTS TempDefaults

Nie chcemy zmieniać domyślnie zapisanych ustawień, więc je zapisujemy do tymczasowego pliku. W zasadzie powinniśmy sprawdzić jeszcze wartość RC, ale większość dołączonych skryptów do Adpro tego nie robi.

OBTAIN_ADPRO /* Exclusive "lock" */
IF (RC ~= 0) THEN DO
        ErrorText = 'ADPro in use'
        CALL LabelErr
END

Tutaj informujemy Adpro, że przejmujemy go do własnych celów ekskluzywnie, więc w tym czasie inne skrypty chcące używać Adpro nie będą wykonywane. Wiecie, multitasking. Tutaj już jest obsługa błędów. Komenda CALL jest w tym przypadku zamiennikiem basikowego Goto/Gosub. Należy też zauważyć, że można stosować zamiennie cudzysłowie pojedyncze i podwójne, ale bez mieszania.

CLOSE_RENDER_SCREEN
CLEAR_RAW
CLEAR_RENDERED

Te komendy wymagają omówienia sposobu pracy Adpro. Tenże program służący do obróbki obrazu pracuje wewnętrznie w trybie 24-bitowym (lub 8-bitowym gray) nazwanym RAW. Każdy wgrany obrazek jest konwertowany do trybu raw, także obrazki indeksowane (2-256 kolorów, EHB, HAM). Tryb RENDERED jest konwersją z obrazu 24-bitowego do obrazu indeksowanego w tym HAM czy np. DCTV. Więc, gdy wgramy obrazek 24-bitowy to Adpro tworzy bufor typu raw. Gdy wgramy obrazek indeksowany to Adpro tworzy 2 bufory: raw i rendered. Możemy renderować obrazy 24-bitowe do pożądanego trybu ekranu wyświetlanego na Amidze. Po wyrenderowaniu Adpro otwiera pożądany ekran w celu jego wyświetlenia. Jest on otwarty i schowany. Zastosowane komendy zamykają ten ekran i zwalniają bufory.

/* Use all available render modes (eg. AGA on OCS) */
AVAIL_MODES_ONLY_OFF

Ta komenda pozwala na renderowanie obrazów w trybach niedostępnych dla używanego chipsetu (e domyśle tryby AGA na chipsecie ECS). Oczywiście, chodzi o rendering, nie wyświetlanie.

/* Palette unlocked & aga */
PSTATUS UNLOCKED
PWIDTH ENHANCED

System palety kolorów jest w Adpro całkiem rozbudowany. Paleta może być zablokowana, niestety tylko globalnie. Naturalnie odblokowujemy. Następnie mamy 2 tryby rozdzielczości palety: normalny i rozszerzony. Ten drugi generuje kolory dokładniej. Naturalny domysł sugeruje, że paleta enhanced jest 24-bitowa dla układów AGA, zaś normal to paleta 12-bitowa dla ECS. Niestety nie i to generuje szereg problemów z CDXL, ale o tym później. Różnica jest, ale raczej nie tak duża, pewnie chodzi o dokładność obliczeń. Generalnie nie można mieć pełnej kontroli nad obrazem wyrenderowanym dla chipsetu OCS/ECS. Ujmę to przykładem: generujemy obrazek w 32 kolorach, ale w odcieniach szarości. Bez względu na rozdzielczość palety (oraz inne przełączniki), obrazek zostanie wygenerowany w 32 odcieniach szarości na układach ECS. Po jego wyświetleniu rzeczywiście jest tych odcieni 16, ale edytować palety w 12-u bitach nie można. Dlatego też dajemy enhanced bez względu na chipset.

RENDER_TYPE 256     /* Remove Custom Palette */

Ta komenda ustawia rendering na 256-kolorów. Po co, skoro nie wybraliśmy jeszcze trybu? Ano dlatego, bo istnieje opcja Custom Palette, która może zaburzyć działanie skryptu (może być włączona przed uruchomieniem skryptu). Włączenie trybu renderingu do pełnej liczby kolorów wyłącza jednocześnie tryb CUST. Sam tryb Custom Palette służy do renderowania wybranej grupy kolorów np. tworzymy obrazek 5-kolorowy na ekranie 8-kolorowym zaczynając przykładowo od drugiego indeksu. Jest to przydatne w grach. Sam tryb CUST nie mówi jaki mamy tryb, więc trzeba ustawić jakiś, potem dopiero CUST. Na teraz ustawiamy jakiś.

/* default strings: error, interleaved, render */
ErrorText = 'Finished'
ivd = ''
it = 'IMAGE'

Teraz ustawimy kilka domyślnych zmiennych. Będą użyte później. ivd na razie jest pustym ciągiem, będzie użyty jako parametr dla innej funkcji. Podobnie it, ma specyficzną wartość, też jest parametrem.

/* Get long string with sum of filenames, beware if too long */
GETFILES '"Select A Cell Frames"'
IF (RC ~= 0) THEN DO
    ErrorText = 'Cancelled'
    CALL LabelErr
END
TheFiles = Trim(ADPRO_RESULT)

Adpro udostępnia kilka funkcji do obsługi wyboru plików na bazie biblioteki ASL. Jako, że używam patchy do Reqtools, zastosowałem GETFILES, które niejako wymusza zaznaczanie przyciskiem ALL. W przypadku ASL nie ma przycisku ALL, więc może być trudno, bo nie wiem czy jest jakiś klawiaturowy skrót. Dla ASL należałoby inaczej skonstruować wybieranie plików np. na zasadzie katalogu lub nazwy bazowej. W funkcji GETFILES istnieje poważny problem. ADPRO_RESULT przyjmie wartość ciągu tekstowego: "filename1" "filename2" "filename3" itd. Ciąg ma jednak ograniczoną długość, więc przy dużej ilości plików skrypt się powiesi. Przy około 2000 plików jest dobrze, ale trzeba o tym ograniczeniu pamiętać. Funkcja Trim usuwa spację z końca ciągu, gdyż ciąg jest konstruowany na zasadzie nazw w cudzysłowach z dodaną spacją na końcu, a ostatnia spacja nie jest nam potrzebna. W zasadzie funkcja Trim nie jest niezbędna.

NrOfFiles = 0
DO WHILE TheFiles ~= ''
        /* create substring with one filename */
        PARSE VAR TheFiles Filename '" "' TheFiles
        /* move substring to array (with removing blanks & " */
        File.NrOfFiles= STRIP(Filename,B,'"')
        /* check to exists file */
        IF EXISTS( File.NrOfFiles ) = TRUE THEN NrOfFiles = NrOfFiles + 1
END
IF (NrOfFiles = 0) THEN DO
        ErrorText= 'No Source Files'
        CALL LabelErr
END

Ten kawałek kodu jest bardziej skomplikowany. Generalnie tworzy tablicę z nazwami plików, zlicza ich liczbę oraz sprawdza czy pliki rzeczywiście istnieją. Indeks tablicy nadawany jest po kropce, inaczej niż w większości języków. Użyto tutaj dość trudnej w zrozumieniu funkcji PARSE VAR. Działa to zasadzie wycinania subciągu (tutaj Filename) z ciągu (tutaj pierwsze TheFiles) i przekazanie reszty do kolejnej zmiennej (tutaj ta sama zmienna TheFiles). Skąd wiadomo ile wyciąć? Służy ku temu parametr z podanymi ogranicznikami (tutaj " "). Działanie pętli powoduje, że tablica zapełnia się nazwami pojedynczych plików, zaś ciąg TheFiles zmniejsza się aż do pustego ciągu. Problemem jest nazwa pierwszego pliku i ostatniego. Obie zawierają dodatkowy cudzysłów. Usuwamy go funkcją STRIP, która usuwa także spacje z obu końców. Spacje w środku są dozwolone. Przykładowo ciąg TheFiles: >>"file1" "file2" "file3"<< po pierwszej iteracji zredukuje się do >>file2" "file3"<< zaś Filename będzie zawierać >>"file1<<. Po drugie iteracji TheFiles = >>file3"<<, zaś Filename >>file2<<. Po kolejnej, TheFiles będzie pusty, zaś Filename >>file3"<<. Chyba wszystko jasne.

GETFILE '"Select A CDXL File"'
IF (RC ~= 0) THEN DO
        ErrorText= 'Cancelled'
        CALL LabelErr
END
XLFile = ADPRO_RESULT

Tutaj już prosto, wybieramy plik docelowy. GETFILE pozwala wybrać tylko jeden plik w odróżnieniu od GETFILES.

/* check for input & output filenames */
FileNr = 0
DO WHILE (FileNr < NrOfFiles)
        IF(File.FileNr = XLFile) THEN DO
              ErrorText = 'Error, the same input & output'
              CALL LabelErr
        END
        FileNr= FileNr + 1
END

Teraz sprawdzamy czy plik docelowy nie jest jednym ze źródłowych.

/* always create a new cdxl file, no append */
IF EXISTS( XLFile ) = TRUE THEN DO
        OKAY2 'File exists. Delete?'
        IF RC = 1 THEN ADDRESS COMMAND "Delete >NIL:" DQ || XLFile || DQ
        IF EXISTS( XLFile ) =  TRUE THEN DO
               ErrorText = 'Delete Error'
               CALL LabelErr
        END
END

Saver CDXL potrafi dogrywać nowe klatki do utworzonego już pliku, ale muszą zgadzać się wszystkie parametry obrazu. Zablokowałem tę możliwość z pewnych względów i dlatego skrypt sprawdza czy już taki plik istnieje. Jeśli tak to pojawia się requester z pytaniem o jego usunięcie. Służy do tego komenda OKAY2, która zwraca numer przycisku OK lub Cancel do zmiennej RC. ADDRESS COMMAND używa programu z CLI do usunięcia pliku. Wtedy mamy pewność, że tworzymy całkiem nowy plik CDXL.

OKAYN '"CreateXL"''"Choose type of operation"' '"Scale & Render|Render|Join Only"'
xl = RC

OKAYN wyświetla requester z kilkoma przyciskami do wyboru. Zmienna xl zawiera wartość zależną od wyboru. Scale & Render powoduje, że nasze obrazki będą skalowane i renderowane, przy samym Render nie będzie skalowania. Join Only, tylko połączy pliki. Jako, że tutaj rendering nie będzie używany, to obrazki muszą być przygotowane w jednakowym trybie i rozmiarze. Ta ostatnia opcja jest dla tych co wolą używać innych programów do renderowania.

OKAY2 '"NonInterleaved?"'
IF RC = 0 THEN ivd = 'INTERLEAVED'

Tutaj pytamy się czy film CDXL ma być w formacie interleaved. Domyślnie jest, że nie, dlatego pytanie jest odwrotne. Po prostu cdsgsxl nie suportuje, zaś Xlplay jak najbardziej. Np. na CD-ROM z dinozaurami jest sporo takich filmików.

/* if render */
IF xl ~= 0 THEN DO
        RenderList = '"HAM" "2" "4" "8" "16""32""64" "128" "256" "EHB""HAM" "HAM8" "GRAY" "24-bit"'
        LISTVIEW '"Render Depth Available:"' 15 ITEMS RenderList
        IF (RC = 0) | (RC = 1) THEN PARSE VAR ADPRO_RESULT '"'RenderStr'"'scratch
        ELSE DO
              ErrorText = 'Cancelled'
              CALL LabelErr
        END
        /* for 24-bit rendering not needed */
        IF ( RenderStr = '24-bit') | ( RenderStr = 'GRAY') THEN it = 'RAW'
        ELSE RENDER_TYPE RenderStr

        /* if rendering  */
        IF it ~= 'RAW' THEN DO
              DitherList = '"Floyd" "None" "Floyd" "Burkes""Sierra" "Jarvis" "Stucki" "Random""Lg Ord" "Sm Ord"'
              LISTVIEW '"Dithers Available:"' 10 ITEMS DitherList
              IF (RC = 0) | (RC = 1) THEN PARSE VAR ADPRO_RESULT '"'DitherStr'"'scratch
              ELSE DO
                    ErrorText = 'Cancelled'
                    CALL LabelErr
              END
              DitherMode = 0 /* default */
              IF (DitherStr = "Floyd") THEN DitherMode = 1
              ELSE IF (DitherStr = "Burkes") THEN DitherMode = 2
              ELSE IF (DitherStr = "Sierra") THEN DitherMode = 3
              ELSE IF (DitherStr = "Jarvis") THEN DitherMode = 4
              ELSE IF (DitherStr = "Stucki") THEN DitherMode = 5
              ELSE IF (DitherStr = "Random") THEN DitherMode = 6
              ELSE IF (DitherStr = "Lg Ord") THEN DitherMode = 7
              ELSE IF (DitherStr = "Sm Ord") THEN DitherMode = 8
              DITHER DitherMode
              IF (DitherMode = 6) | (DitherMode = 7) | (DitherMode = 8) THEN DO
                    DitherAmt = 16 /* default */
                    GETNUMBER '"Enter Dither Amount"' 16 1 256
                    IF (RC = 0) THEN DitherAmt = ADPRO_RESULT
                    DITHER_AMOUNT DitherAmt
              END
        
              /* get nr of colors for render type */
              PTOTAL
              palette = ADPRO_RESULT /* 2..256, EHB, HAM */
              cols = palette
              IF palette = 'EHB' THEN cols = 32
              IF palette = 'HAM' THEN cols = 16
              IF palette = 'HAM8' THEN cols = 64
              IF cols > 2 THEN DO
                    OKAYN '"CreateXL"' '"Use zero color?"' '"Yes|Not (for genlock)"'
                    pal = 1 - RC /* if use pal=0 */
                    PPOKE 0 0 0 0  /* set color zero to black */
                    SETPALINFO palette cols-pal pal /* set/unset color zero "lock" */
              END
              OKAYN '"CreateXL"' '"Choose type of palette"' '"One per frame|One per movie"'
              /* one palette per movie must be loaded from disk */
              IF RC = 0 THEN DO
                    PLOAD /* for genlock load truncated palette */
                    IF (RC ~= 0) THEN DO
                          ErrorText = 'Load Error'
                          CALL LabelErr
                    END
                    /* lock palette for all frames */
                    PSTATUS LOCKED
               END
        END
END

Ten fragment programu jest wykonywany tylko w przypadku wyboru renderowania. Wywołuje szereg zapytań i ustawia odpowiednie parametry. Powyższy fragment będę omawiał kawałkami dla lepszego zrozumienia.

RenderList = '"HAM" "2" "4" "8" "16""32" "64" "128" "256" "EHB""HAM" "HAM8" "GRAY" "24-bit"'
LISTVIEW '"Render Depth Available:"' 15 ITEMS RenderList
IF (RC = 0) | (RC = 1) THEN PARSE VAR ADPRO_RESULT '"'RenderStr'"'scratch
ELSE DO
         ErrorText = 'Cancelled'
         CALL LabelErr
END

Komenda Adpro LISTVIEW wyświetla listę z wyborem. Używamy komendy PARSE VAR do wyodrębnienia ciągu z nazwą trybu renderowania, który przekazany zostaje do zmiennej RenderStr. Nie używam tutaj wyboru trybu ekranu z tego względu, że filmy CDXL nie zawierają w sobie takiej informacji. Jest tylko flaga HAM oraz flaga Advanced Video Mode (równoznaczna z Hires), ale tej ostatniej Saver CDXL nie suportuje. Więc faktycznie wszystkie filmy będą w Lowres. Tryb EHB jest zapisywany z pełną paletą 64 kolorów, więc rozpoznanie takiego pliku jest nieco (ale tylko nieco) problematyczne. Dwa tryby: GRAY i 24-bit. Są to tryby chunky. Format CDXL takowe przewiduje i Adpro takowe tworzy i odczytuje. Przestrzegam jednak przed tworzeniem takich plików, nie ma do nich odtwarzacza. Z drugiej strony dodanie ich komplikuje dość mocno ten skrypt.

/* for 24-bit rendering not needed */
IF (RenderStr = '24-bit') | ( RenderStr = 'GRAY') THEN it = 'RAW'
ELSE RENDER_TYPE RenderStr

Owe tryby chunky są faktycznie obrazami Adpro w formacie raw, czyli są tworzone automatycznie. Koniec końców nie jest to rendering. Z tego względu flaga it przyjmuje wartość RAW (wcześniej IMAGE). W pozostałych przypadkach ustawiamy wybrany RENDER_TYPE. Poniższa część dotyczy już rzeczywistego renderingu.

DitherList = '"Floyd" "None" "Floyd" "Burkes""Sierra" "Jarvis" "Stucki" "Random""Lg Ord" "Sm Ord"'
LISTVIEW '"Dithers Available:"' 10 ITEMS DitherList
IF (RC = 0) | (RC = 1) THEN PARSE VAR ADPRO_RESULT '"'DitherStr'"' scratch
ELSE DO
          ErrorText = 'Cancelled'
          CALL LabelErr
END
DitherMode = 0 /* default */
IF (DitherStr = "Floyd") THEN DitherMode = 1
ELSE IF (DitherStr = "Burkes") THEN DitherMode = 2
ELSE IF (DitherStr = "Sierra") THEN DitherMode = 3
ELSE IF (DitherStr = "Jarvis") THEN DitherMode = 4
ELSE IF (DitherStr = "Stucki") THEN DitherMode = 5
ELSE IF (DitherStr = "Random") THEN DitherMode = 6
ELSE IF (DitherStr = "Lg Ord") THEN DitherMode = 7
ELSE IF (DitherStr = "Sm Ord") THEN DitherMode = 8
DITHER DitherMode
IF (DitherMode = 6) | (DitherMode = 7) | (DitherMode = 8) THEN DO
          DitherAmt = 16 /* default */
          GETNUMBER '"Enter Dither Amount"' 16 1 256
          IF (RC = 0) THEN DitherAmt = ADPRO_RESULT
          DITHER_AMOUNT DitherAmt
END

Tutaj wybieramy dithering. Jako, że komenda Adpro DITHER wymaga argumentu liczbowego, przypisujemy DitherMode odpowiednio do DitherStr. Niektóre typy ditheringu wymagają podania wielkości tablicy. Służ do tego komenda GETNUMBER.

/* get nr of colors for render type */
PTOTAL
palette = ADPRO_RESULT /* 2..256, EHB, HAM */
cols = palette
IF palette = 'EHB' THEN cols = 32
IF palette = 'HAM' THEN cols = 16
IF palette = 'HAM8' THEN cols = 64

Funkcja PTOTAL zwraca wartość równa maksymalnej ilości kolorów dla danego trybu renderowania. Problemem jest, że w specjalnych przypadkach (EHB, HAM) zwraca nazwę trybu, a nie ilość kolorów. Odpowiednio reagujemy.

IF cols > 2 THEN DO
      OKAYN '"CreateXL"' '"Use zero color?"' '"Yes|Not (for genlock)"'
      pal = 1 - RC /* if use pal=0 */
      PPOKE 0 0 0 0  /* set color zero to black */
      SETPALINFO palette cols-pal pal /* set/unset color zero "lock" */
END

Tu pytamy czy przy renderowaniu będzie używany kolor zerowy. Po co? Jeśli każda klatka ma inną paletę, to spowoduje miganie ramki (na OCS nie ma borderblank). Nie ma możliwości ustawiania i blokowania pojedynczych kolorów. Podane rozwiązanie jest połowiczne. Jeśli klikniemy nie, to kolor zerowy ustawiamy na czarno (komenda PPOKE). Komenda SETPALINFO ustawia zakres używanych kolorów: pełny lub niepełny bez koloru zero (co jednocześnie jest powodem do zmiany trybu na CUST, później). Zmienna pal jest flagą. Oczywiście, powyższe zapytanie nie ma sensu dla trybu 2-kolorowego.

OKAYN '"CreateXL"' '"Choose type of palette"' '"One per frame|One per movie"'
/* one palette per movie must be loaded from disk */
IF RC = 0 THEN DO
     PLOAD /* for genlock load truncated palette */
     IF (RC ~= 0) THEN DO
           ErrorText = 'Load Error'
           CALL LabelErr
     END
     /* lock palette for all frames */
     PSTATUS LOCKED
END

Ostatnie zapytanie dotyczy, czy paleta ma być różna co klatkę lub stała. Filmy CDXL zapisują paletę w każdej klatce zawsze, ale czasami może być przydatne użycie własnej. W zasadzie nie ma prostej możliwości samemu wygenerowania takiej palety w Adpro, więc opcja sprowadza się do wgrania już gotowej z dysku (można taką przygotować np. programem AnimLab), służy do tego komenda PLOAD (przesunięcie kolorów jest oczywiście uwzględniane). W tym przypadku paletę należy zablokować (PSTATUS).

/* main loop */
FileNr = 0
DO WHILE (FileNr < NrOfFiles)
     /* loader any format known by ADPro */
     LOADER UNIVERSAL DQ || File.FileNr || DQ
     IF (RC ~= 0) THEN DO
          ErrorText = 'Load Error'
          CALL LabelErr
     END
     FileNr = FileNr + 1

     IF xl = 0 THEN DO /* join only */
          IMAGE_TYPE
          ct = ADPRO_RESULT
          IF FileNr = 1 THEN DO
               /* check first frame type 24-bit or clut */
               IF ct = 'COLOR' THEN it = 'RAW'
          END
          /* special cases for image type gray */
          IF it = 'RAW' THEN DO
               IF WORD( ADPRO_RESULT, 1 ) = 'GRAY' THEN DO
                  /* must convert to 24-bit */
                  OPERATOR GRAY_TO_COLOR
                  IF (RC ~= 0) THEN DO
                      ErrorText = 'Operation Error'
                      CALL LabelErr
                  END
               END
          END
          ELSE IF ct = 'GRAY' THEN DO
               /* must render to 256 colors */
               DITHER 0 /* no dithering */
               RENDER_TYPE 256
               EXECUTE
               IF (RC ~= 0) THEN DO
                  ErrorText = 'Render Error'
                  CALL LabelErr
               END
          END
     END
     ELSE DO      /* render */
          IF xl = 1 THEN DO
               /* scaling */
               IF FileNr = 1 THEN DO
                  XSIZE
                  iw = ADPRO_RESULT
                  YSIZE
                  ih = ADPRO_RESULT
                  GETNUMBER '"Enter Image Width"' iw 16 iw
                  IF (RC = 0) THEN iw = ADPRO_RESULT
                  GETNUMBER '"Enter Image Height"' ih 16 ih
                  IF (RC = 0) THEN ih = ADPRO_RESULT
               END
               ABS_SCALE iw ih
          END

          /* GRAY is special image, rendering to HAM/EHB not possible */
          ct = FALSE
          IMAGE_TYPE
          IF WORD( ADPRO_RESULT, 1 ) = 'GRAY' THEN DO
               IF it = 'RAW' THEN DO /* no need rendering */
                  IF RenderStr = '24-bit' THEN ct = TRUE
               END
               ELSE DO /* need rendering */
                  IF RenderStr = 'EHB' THEN ct = TRUE
                  IF RenderStr = 'HAM' THEN ct = TRUE
                  IF RenderStr = 'HAM8' THEN ct = TRUE
               END
          END

          IF RenderStr = 'GRAY' THEN DO
               IF WORD( ADPRO_RESULT, 1 ) = 'GRAY' THEN DO
                  ct = FALSE
               END
               ELSE DO
                  OPERATOR COLOR_TO_GRAY
                  IF (RC ~= 0) THEN DO
                      ErrorText = 'Operation Error'
                      CALL LabelErr
                  END
               END
          END

          /* if conversion needed */
          IF ct = TRUE THEN DO
               OPERATOR GRAY_TO_COLOR
               IF (RC ~= 0) THEN DO
                  ErrorText = 'Operation Error'
                  CALL LabelErr
               END
          END
          /* rendering if not raw */
          IF it = 'IMAGE' THEN DO
               RENDER_TYPE RenderStr
               IF pal = 1 THEN RENDER_TYPE 'CUST'
               EXECUTE
               IF (RC ~= 0) THEN DO
                  ErrorText = 'Render Error'
                  CALL LabelErr
               END
          END
     END

     IF FileNr = 1 THEN DO
          pad = 0
          GETNUMBER '"Enter Pad Space"' 0 0 999
          IF (RC = 0) THEN pad = ADPRO_RESULT
     END

     /* save cdxl frame, noaudio, nopad */
     SAVER CDXL DQ || XLFile || DQ it FRAMENUM FileNr PADSPACE pad SAVEPAD ivd
     IF (RC ~= 0) THEN DO
          ErrorText = 'Save Error'
          CALL LabelErr
     END
END

Powyższa pętla jest "gwoździem" programu. Znowu rozbijemy ją sobie na czynniki proste.

/* loader any format known by ADPro */
LOADER UNIVERSAL DQ || File.FileNr || DQ
IF (RC ~= 0) THEN DO
     ErrorText = 'Load Error'
     CALL LabelErr
END

Komenda LOADER wgrywa obrazek do pamięci. Został wybrany UNIVERSAL, który zna większość formatów (nie ma PNG), ale można wpisać jakiś specyficzny. Forma DQ||File.FileNr||DQ dodaje cudzysłowy do nazwy pliku.

Poniżej omówimy części dotyczące "Join Only".

IMAGE_TYPE
ct = ADPRO_RESULT
IF FileNr = 1 THEN DO
     /* check first frame type 24-bit or clut */
     IF ct = 'COLOR' THEN it = 'RAW'
END

Funkcja IMAGE_TYPE zwraca rodzaj wgranego obrazka w postaci ciągu BITPLANE (obrazek indeksowany lub wyrenderowany), COLOR (obrazek RAW w kolorze), GRAY (obrazek RAW w odcieniach szarości), NONE (brak obrazu). Bardzo często ciąg może zawierać podwójne słowa: "COLOR BITPLANE" lub "GRAY BITPLANE", wynika to ze sposobu pracy Adpro o czym wspominałem na początku. Pierwszy plik definiuje rodzaj filmu CDXL jaki powstanie. Jeśli jest to obraz indeksowany to kolejne też muszą być i to identyczne. Jeśli jednak będzie to obrazek 24-bitowy to kolejne mogą być w dowolnej ilości kolorów, bo konwersja do 24-bit jest automatyczna. Dlatego w takim przypadku zmieniamy flagę it na RAW.

/* special cases for image type gray */
IF it = 'RAW' THEN DO
     IF WORD( ADPRO_RESULT, 1 ) = 'GRAY' THEN DO
          /* must convert to 24-bit */
          OPERATOR GRAY_TO_COLOR
          IF (RC ~= 0) THEN DO
              ErrorText = 'Operation Error'
              CALL LabelErr
          END
     END
END

Tutaj sprawdzamy warunki wynikające z poprzedniego wątku. Pierwszy warunek dotyczy generowania filmów CDXL w 24-bitach. Może wtedy się zdarzyć, że któryś z kolejnych obrazków jest typem GRAY. Sprawdzamy to funkcją WORD, która wyszukuje te słowo w ciągu zwróconym przez IMAGE_TYPE. W takim przypadku musimy skonwertować obraz typu GRAY na obraz typu COLOR (oczywiście nie znaczy to, że obraz zostanie pokolorowany). Służy do tego komenda OPERATOR.

ELSE IF ct = 'GRAY' THEN DO
     /* must render to 256 colors */
     DITHER 0 /* no dithering */
     RENDER_TYPE 256
     EXECUTE
     IF (RC ~= 0) THEN DO
          ErrorText = 'Render Error'
          CALL LabelErr
     END
END

W drugim warunku (wykluczającym się, bo tworzymy film indeksowany), może zdarzyć się, że któryś obrazek będzie typem "GRAY", a nie "COLOR BITPLANE" lub "GRAY BITPLANE". Dlaczego? Specyfika programu. Nas interesuje tylko typ BITPLANE, a może go brakować. Wtedy musimy go sobie wyrenderować. Wyłączamy dithering, ustawiamy typ renderingu. Komenda EXECUTE renderuje obrazek. Generalnie w przypadku Join Only nie jest możliwe tworzenie filmów 8-bit chunky gray.

W przypadku renderowania mamy do czynienia z opcjonalnym skalowaniem.

          IF xl = 1 THEN DO
               /* scaling */
               IF FileNr = 1 THEN DO
                  XSIZE
                  iw = ADPRO_RESULT
                  YSIZE
                  ih = ADPRO_RESULT
                  GETNUMBER '"Enter Image Width"' iw 16 iw
                  IF (RC = 0) THEN iw = ADPRO_RESULT
                  GETNUMBER '"Enter Image Height"' ih 16 ih
                  IF (RC = 0) THEN ih = ADPRO_RESULT
               END
               ABS_SCALE iw ih
          END

Dla pierwszego pliku wybieramy sobie wymiary docelowe filmu, przy czym dopuściłem tylko skalowanie w dół. Funkcje XSIZE i YSIZE zwracają rozmiar obrazu.

          /* GRAY is special image, rendering to HAM/EHB not possible */
          ct = FALSE
          IMAGE_TYPE
          IF WORD( ADPRO_RESULT, 1 ) = 'GRAY' THEN DO
               IF it = 'RAW' THEN DO /* no need rendering */
                  IF RenderStr = '24-bit' THEN ct = TRUE
               END
               ELSE DO /* need rendering */
                  IF RenderStr = 'EHB' THEN ct = TRUE
                  IF RenderStr = 'HAM' THEN ct = TRUE
                  IF RenderStr = 'HAM8' THEN ct = TRUE
               END
          END

Ten fragment sprawdza typ obrazu. Chodzi, o to, że Adpro nie renderuje do EHB/HAM obrazków typu GRAY. W takim przypadku trzeba zamienić obraz w typ COLOR, podobnie jak wcześniej. Podobną konwersję trzeba zrobić w przypadku pseudorenderingu do 24-bit. Flaga ct wskazuje czy konwersja jest potrzebna.

          IF RenderStr = 'GRAY' THEN DO
               IF WORD( ADPRO_RESULT, 1 ) = 'GRAY' THEN DO
                  ct = FALSE
               END
               ELSE DO
                  OPERATOR COLOR_TO_GRAY
                  IF (RC ~= 0) THEN DO
                      ErrorText = 'Operation Error'
                      CALL LabelErr
                  END
               END
          END

Tutaj jest przypadek odwrotny. Gdy chcemy renderować do GRAY to używamy odpowiedniego operatora.

          /* if conversion needed */
          IF ct = TRUE THEN DO
               OPERATOR GRAY_TO_COLOR
               IF (RC ~= 0) THEN DO
                  ErrorText = 'Operation Error'
                  CALL LabelErr
               END
          END

Tutaj konwertujemy do typu COLOR w zależności od potrzeby (flaga ct).

          /* rendering if not raw */
          IF it = 'IMAGE' THEN DO
               RENDER_TYPE RenderStr
               IF pal = 1 THEN RENDER_TYPE 'CUST'
               EXECUTE
               IF (RC ~= 0) THEN DO
                  ErrorText = 'Render Error'
                  CALL LabelErr
               END
          END

Ten fragment zajmuje się renderowaniem do pożądanego trybu. Przy trybach RAW jest on całkowicie zbyteczny.

     IF FileNr = 1 THEN DO
          pad = 0
          GETNUMBER '"Enter Pad Space"' 0 0 999
          IF (RC = 0) THEN pad = ADPRO_RESULT
     END

Tutaj możemy opcjonalnie ustawić wielkość dopełnienia. Nie jest to potrzebne, ale dla przykładu jest. Lepiej jest stosować wielkość parzystą.

     /* save cdxl frame, noaudio, nopad */
     SAVER CDXL DQ || XLFile || DQ it FRAMENUM FileNr PADSPACE pad SAVEPAD ivd
     IF (RC ~= 0) THEN DO
          ErrorText = 'Save Error'
          CALL LabelErr
     END

Komenda SAVER zapisuje obraz w pożądanym formacie. Zmienna it i ivd użyte są jako parametry.

LabelErr:

/* close file */
SAVER CDXL DQ || XLFile || DQ QUIT

RDEPTH UNLOCKED
PSTATUS UNLOCKED
CLOSE_RENDER_SCREEN
CLEAR_RAW
CLEAR_RENDERED
RELEASE_ADPRO

IF (EXISTS( TempDefaults )) THEN DO
        LOAD_DEFAULTS TempDefaults
        IF (RC ~= 0) THEN OKAY1 "Error restoring settings."
        ADDRESS COMMAND "Delete >NIL:" TempDefaults
END

OKAY1 ErrorText
EXIT 0

Tutaj kończymy skrypt, jednocześnie wszystkie skoki w czasie błędów lądują tutaj. Tutaj SAVER CDXL zamyka plik, nic się nie dzieje jeżeli plik nie istnieje. Reszta kasuje bufory, zwalnia Adpro i przywraca zapisane ustawienia. Komenda OKAY1 wyświetla komunikat błędu lub tekst kończący konwersję. EXIT zwraca tzw. return code, podobnie jak programy w CLI.

Co do działania skryptu. Adpro jest programem w miarę szybkim, ale przy każdej operacji wyświetla okienko z paskiem postępu. To bardzo zwalnia całość konwersji. Druga rzecz to problem palety. W plikach CDXL zawsze jest 12-bitowa co rodzi szereg problemów. Adpro generuje zawsze 24-bitową, więc to wyświetlone nie równa się to co zapisane. Jedynie HAM6 jest wolny od tego (prawdopodobnie EHB też). Do 32 kolorów nie będzie to problem. bo można użyć innych programów, ale powyżej będzie to problem. Przy HAM8 nie widać tego tak bardzo, ale zawsze można ustawić własną, stałą paletę. Generator HAM8 radzi sobie dobrze z dowolną paletą. Oczywiście, skrypt generuje filmik bez dźwięku. Należy go dodać osobno programem xlaudio. Gwoli ścisłości odtwarzacz cdgsxl nie radzi sobie dobrze z filmami bez dźwięku. Bez względu na parametr xlspeed odgrywa je zawsze z maksymalną prędkością.

 głosów: 2   
dodaj komentarz
Na stronie www.PPA.pl, podobnie jak na wielu innych stronach internetowych, wykorzystywane są tzw. cookies (ciasteczka). Służą ona m.in. do tego, aby zalogować się na swoje konto, czy brać udział w ankietach. Ze względu na nowe regulacje prawne jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy niż dotychczas sposób. Dalsze korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej będzie oznaczać, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
OK, rozumiem