Aktualności Forum Giełda Sprzęt Programy Strefa Gier Graffiti Publicystyka Teleport

Słowem wstępu
Regulamin komentowania i Forum Dyskusyjnego Polskiego Portalu Amigowego (PPA) www.ppa.pl

Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie swobody korzystania z forum ani tym bardziej ograniczanie dostępu do niego komukolwiek. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie ma pozwolić wykorzystać narzędzie jakim jest forum i możliwość komentowania w sposób optymalny.
REGULAMIN I ZASADY
 1. Redakcja PPA umożliwia swoim użytkownikom uczestnictwo w Forum Dyskusyjnym poprzez umieszczanie komentarzy pod Aktualnościami publikowanymi na stronach PPA, pod publikacjami w dziale Graffiti oraz na Forum PPA. W dalszej części regulaminu pod pojęciem Forum Dyskusyjne należy rozumieć każde miejsce na portalu PPA, w którym można wyrazić swoje poglądy i opinie.

 2. Dostęp do komentowania oraz Forum Dyskusyjnego mają wszyscy użytkownicy, którzy utworzyli konto użytkownika na portalu. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

  1. Użytkownik traci możliwość uczestniczenia w Forum Dyskusyjnym wraz z chwilą usunięcia konta, co może uczynić w dowolnym momencie, o ile na konto nie została nałożona blokada administracyjna zgodnie z pkt 21.

  2. Użytkownik, na którego została nałożona blokada administracyjna zgodnie z pkt 21, traci możliwość uczestniczenia w Forum Dyskusyjnym do momentu upływu czasu blokady. W takim przypadku możliwość usunięcia konta może nastąpić nie wcześniej niż po ustaniu blokady lub po trzech miesiącach od momentu jej nadania, o ile czas trwania blokady został ustalony na dłużej niż trzy miesiące.

  3. W przypadku usunięcia konta przez Użytkownika po trzech miesiącach od momentu nałożenia blokady, która miałaby trwać dłużej, każda wykryta próba założenia nowego konta przez tego użytkownika będzie automatycznie uznana za złamanie postanowień niniejszego regulaminu i blokowana uniemożliwiając użytkownikowi korzystanie z Forum Dyskusyjnego.

  4. Na życzenie użytkownika wystosowane do administracji portalu konto w trakcie trwania blokady komentowania może zostać skasowane przez administratora. W takim przypadku każda wykryta próba założenia nowego konta pomimo usunięcia poprzedniego będzie automatycznie uznana za złamanie postanowień niniejszego regulaminu i blokowana uniemożliwiając użytkownikowi korzystanie z Forum Dyskusyjnego.

 3. Uczestnicy Forum Dyskusyjnego publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność i są one prywatną opinią komentującego.

 4. Redakcja PPA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Forum Dyskusyjnego.

 5. Użytkownik wypowiadając się na Forum Dyskusyjnym tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu PPA.

 6. Polskich znaków używamy wyłącznie wówczas, gdy mamy w naszych przeglądarkach prawidłowo ustawione kodowanie (Środkowoeuropejskie ISO - charset=iso-8859-2). W innych przypadkach piszemy bez polskich znaków.

 7. Nie cytujemy w całości wypowiedzi z postów, na które odpowiadamy. Forum Dyskusyjne to nie usenet - wypowiedzi usystematyzowane są według "drzewa hierarchii" oraz oznaczone numeracją, więc wiadomo, na jaką wiadomość odpowiadamy. Jeśli trzeba, to cytujemy tylko mały fragment, którego dotyczy nasza odpowiedź.

 8. Przed założeniem nowego wątku prosimy sprawdzić czy podobna dyskusja już się na Forum Dyskusyjnym nie toczyła (pomocna tu będzie wyszukiwarka na Forum - w menu Forum opcja "Szukaj").

 9. Należy zastanowić się, na które Forum tematyczne powinien trafić Twój post. Każde Forum posiada pewien zakres tematyczny, który użytkownicy muszą przestrzegać podczas umieszczania na nim swoich postów. O tym, jakiemu tematowi poświęcone jest dane forum, możemy wnioskować z nazwy Forum i jego opisu.

 10. Każdy użytkownik Forum powinien starać się traktować innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany. Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym.

 11. Forum nie służy do załatwiania spraw prywatnych - do tego służy opcja e-mail przy nicku osoby.

 12. Pamiętaj, że celem istnienia Forum Dyskusyjnego jest poszerzanie wiedzy osób korzystających z niego. Jeśli rozwiązałeś problem zanim ktokolwiek na Twój post odpowiedział, podziel się z innymi swoimi doświadczeniami.

 13. Sprawdź przed wysłaniem napisany przez siebie tekst. Korzystaj z opcji PODGLĄD. Jeśli jednak coś Ci umknie, zawsze możesz jeszcze zmienić treść w opublikowanej już wiadomości.

 14. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum Dyskusyjnego treści (dotyczy to także wizerunków (tzw. awatarów), obrazków oraz podpisów (tzw. sygnatur)):

  - sprzecznych z prawem,
  - wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej,
  - obscenicznych i propagujących przemoc,
  - uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe,
  - naruszających zasady netykiety,
  - szkalujących osoby publiczne,
  - pornograficznych,
  - uprawiania tzw. "trollowania" tzn. pisania postów wyłącznie w celu irytowania innych użytkowników bądź wszczynania awantur,
  - wulgarnych (także wulgaryzmów użytych w formie ocenzurowanej np. gwiazdkowanie, przekręcenie liter),
  - propagujących piractwo komputerowe, w tym linków do cracków, warezów oraz stron je oferujących,
  - nawołujących do łamania zasad regulaminu.

  Niedopuszczalne jest również:

  - podszywanie się pod innych użytkowników, a w szczególności administrację i moderatorów portalu PPA, wliczając w to naśladowanie ich nicków, awatarów, sygnatur itd. (także w postaci zbliżonej),
  - komentowanie zamkniętych wątków w innych wątkach na forum (w tym otwieranie nowych wątków dotyczących tematyki wątku zamkniętego),
  - kontynuowanie dyskusji w wątku, z którego komentarze zostały przeniesione w celach porządkowych.

 15. Nie nadużywaj emotikonek przy pisaniu wiadomości. Nie pozwala to czytającemu skupić się na czytaniu tekstu wiadomości.

 16. Zakładanie kilku różnych kont użytkownika i korzystanie z nich aktywnie na Forum Dyskusyjnym (np. podczas nałożenia blokady przez administratora) skutkuje dożywotnim zablokowaniem wszystkich kont połączonych z danym użytkownikiem i przedłużeniem blokady konta pierwotnego.

 17. Każda osoba korzystająca z Forum Dyskusyjnego jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie jest wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania.

 18. Porządku na forum pilnują moderatorzy i administracja portalu. Decyzje ustanowione przez moderatorów są ostateczne i nie podlegają dyskusjom na forum publicznym. Administracja Forum Dyskusyjnego zastrzega sobie prawo do:
  - blokowania kont użytkowników,
  - zamykania/usuwania wątków,
  - łączenia wątków przez przenoszenie postów oraz innych działań moderatorskich
  bez podawania wyraźnej przyczyny takiego działania.

 19. Zapoznać się z Regulaminem PPA należy przy rejestracji na Forum. Należy pamiętać, że dokonując rejestracji, automatycznie zgadzamy się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu Forum nie zwalnia od kary w przypadku złamania zasad.

 20. Redakcja PPA zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w innych punktach niniejszego Regulaminu, a także treści, które nie mają merytorycznego związku z komentowaną treścią.

 21. Redakcja PPA zastrzega sobie prawo do ostrzegania i blokowania uczestnictwa w Forum Dyskusyjnym uczestnikom, którzy naruszają postanowienia Regulaminu. Uczestnicy Forum Dyskusyjnego, którzy w notoryczny sposób (recydywa) naruszają postanowienia Forum Dyskusyjnego, będą blokowani na okres dwukrotnie dłuższy od ostatnio przyznanego. W przypadku odwołań się użytkowników od blokad czy też innych działań moderatorskich należy skontaktować się bezpośrednio z moderatorem, który podjął decyzję, co do której mamy zastrzeżenia lub z Redakcją portalu PPA. Redakcja PPA zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień moderatora odnośnie jego decyzji lub jej podtrzymania bez podawania przyczyn.

 22. Redakcja PPA zastrzega sobie możliwość przeredagowywania nieprzyzwoitych fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu. W szczególnych przypadkach Redakcja PPA zastrzega sobie możliwość ich usuwania.

 23. Na pisemne i uzasadnione żądanie Redakcja PPA może również przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom pozostające w jej posiadaniu dane uczestników Forum Dyskusyjnego naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

 24. Redakcja PPA dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum Dyskusyjnego PPA.

 25. Redakcja PPA zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu Forum Dyskusyjnego PPA oraz mechanizmu dodawania opinii użytkowników przy tekstach wiadomości bez podawania przyczyn takiego działania.

 26. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Redakcja PPA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.


  Wszelkie skargi i uwagi na temat treści zawartych na forum można zgłaszać poprzez e-mail na adres redakcja(at)ppa.pl
ZASADY ZAMIESZCZANIA ARTYKUŁÓW
 1. Osoba, która nadesłała artykuł do zamieszczenia na portalu PPA, podpisując się pod nim swoim imieniem lub/i nazwiskiem lub/i ksywą zaświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do publikowanego materiału.

 2. Podesłanie artykułu do redakcji PPA oznacza wyrażenie zgody na publikację artykułu na stronie PPA. Redakcja portalu może jednak nie opublikować tekstu. W takiej sytuacji artykuł zostanie odesłany z komentarzem do osoby, która go przysłała.

 3. Nadesłany artykuł nie może zawierać treści lub odnośników do stron sprzecznych z prawem, pornograficznych, propagujących przemoc oraz innych podobnych treści.

 4. Redakcja PPA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i nanoszenia korekt do nadesłanego artykułu. Przed publikacją naniesione zmiany zostaną autorowi artykułu przedstawione do akceptacji.

 5. Nadesłany artykuł, w formie opublikowanej na portalu PPA, nie może być zamieszczany w innych miejscach w sieci oraz w formie papierowej bez zgody autora artykułu oraz redakcji portalu PPA.

 6. Opublikowany na portalu PPA artykuł nie może zostać usunięty. Może być jednak, za zgodą i wolą autora, poddawany modyfikacjom i uaktualnieniom.

 7. Redakcja portalu PPA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść artykułów oraz szkody powstałe w wyniku ich publikacji lub przedruku.

 8. Publikacja nadesłanego artykułu jest nieodpłatna.

 9. Redakcja PPA zastrzega sobie prawo wykorzystania, za zgodą autora, wcześniej opublikowanego artykułu w ramach niekomercyjnych projektów redakcyjnych.


  Artykuły proponujemy nadsyłać w postaci pliku tekstowego (kodowanie polskich znaków ISO-Latin2, Amiga-PL lub Windows1250) na adres artykuly(małpa)ppa.pl. Opcjonalne obrazki zdobiące artykuł preferujemy w postaci plików graficznych PNG, JPG lub GIF. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Redakcją.
Na stronie www.PPA.pl, podobnie jak na wielu innych stronach internetowych, wykorzystywane są tzw. cookies (ciasteczka). Służą ona m.in. do tego, aby zalogować się na swoje konto, czy brać udział w ankietach. Ze względu na nowe regulacje prawne jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy niż dotychczas sposób. Dalsze korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej będzie oznaczać, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
OK, rozumiem